Tellimistingimused


ÜLDTINGIMUSED

 1. Käesolevaid müügitingimusi reguleerib OÜ NGN, registrikood 14191133, Padriku tee 4/6, Tallinn. 
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad OÜ NGNilt toodete tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

HINNAD JA TASUMINE

 1. Toodete standardhinnad on märgitud tootelehtedel. Kõik hinnad on esitatud eurodes.
 2. Kuna tegemist on eritööga, mis valmistatakse ja komplekteeritakse igale kliendile vastavalt tellimusele, siis saadetakse koos kavandi failidega kliendile ka arve, mis on koostatud vastavalt standardindadele ning konkreetse töö eripäradele.
 3. Toote hinnale lisandub postikulu, see on tellija kanda.
 4. Arve tasumine on üks osa tellimuse kinnitamisest. 
 5. Tellmise eest tuleb tasuda ülekandega OÜ NGN kontole: EE337700771002423503 (LHV).
 6. Makse kuupäevaks loetakse hetke kui raha on laekunud OÜ NGN pangakontole või kui tellija on saatnud sellekohase kinnituse, siis ka makse sooritamise kuupäeva.
 7. Makse selgitusse tuleb sisestada arve number. Kui makse tegija isik ei ole sama tellijaga, siis tuleb makse selgitusse lisada ka tellija nimi.
 8. Kui tellimus ei ole tasutud, säilitab OÜ NGN tellimuse faile 30 päeva. Selle aja jooksul teavitab OÜ NGN klienti tellimuse ootel olekust. Kui tellimus ei ole 30 päeva jooksul tasutud, see tühistatakse ja failid kustustatakse.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TÄITMINE

 1. Vali sobiv toode ning täida tellimusvorm.
 2. Saada vajalikud lisafailid e-mailile toy.tottot@gmail.com.
 3. Vaatame uued tellimused üle mitte rohkem kui 48 tunni jooksul alates tellimuse laekumisest. Seejärel valmistame ette toodete tööfailid ning saadame need koos tekkinud küsimuste ja täpsustuste ning arvega kliendi e-mailile.
 4. Juhul kui kliendile tööfailid sobivad, siis peale arve tasumist ning kirjalikku kinnitust tellija poolt alustame toodete valmistamisega.
 5. Juhul kui kliendile esmased tööfailid ei sobi, siis teeme vajalikud muudatused ning peale kliendi saatetud kinnitust ning arve tasumist alustame toodete valmistamisega.
 6. Kuna tegemist on käsitööga ning iga tellimus on erinev, siis tellimuse täitmise aeg lepitakse kliendiga personaalselt kokku.
 7. Peale toodete valmimist saadame need postiga kliendi poolt tellimusvormi märgitud aadressile (pakiautomaati). Sellest anname kliendile ka e-maili teel teada.

KOHALETOIMETAMINE

 1. Toodete saatmiseks kasutame Omniva ja Itella SmartPOST pakiautomaadi teenusteid. 
 2. Kohaletoimetamise tasud on vastavalt  Omniva ja Itella SmartPOSTi hinnakirjadele, lisanduvad kauba hinnale ning kajastuvad ka arvel.
 3. Tellijat informeeritakse tellimuse pakiautomaati viimisest. Kui tellija ei ole oma pakki kätte saanud 7 päeva jooksul alates paki saatmise päevast, siis palume ühendust võtta OÜ NGN meeskonnaga.
 4. Kui soovid kasutada muud transpordiviisi, siis kirjuta sellest tellimusvormi lahtrisse "Kommentaarid" või meie e-mailile toy.tottot@gmail.com.

TÜHISTAMINE JA TAGASTAMINE

 1. Tellijal on õigus tellimusest taganeda igal ajahetkel enne tellimuse kinnitamist teavitades sellest kirjalikult e-maili  teel.
 2. Kui tellijal tekib toote kättesaamisel pretensioone, mis puudutavad toodetud toote kvaliteeti, on tellijal õigus saadud toode tagastada 14 päeva jooksul (tellija kulul), mille puhul tuleb teavitada OÜ NGNi. Vt näidisavaldus.
 3. Kõik juhtumid vaadatakse üle eraldi ning lahendatakse 14 päeva jooksul. Kui pretensioonid on põhjendatud, teostatakse töö peale kokkulepet kliendiga uuesti või tagastatakse saadud makse kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates lahendi leidmisest.
 4. Kui tellija ja OÜ NGN ei jõua vaidluse lahendusega kokkuleppele, on tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Menetlustoimingutega saab tutvuda ning avalduse esitada veebis. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja OÜ NGN vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbijakaitseseaduse leiate veebist.
 5. Tellija võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Tellija kannab täielikku vastutust OÜ NGNile saadetud piltide autoriõiguste suhtes – kasutajale kuuluvad piltide autoriõigused ning pildid on saadud seaduslikult ja tellijal on õigus neid pilte ilma piiranguteta kasutada ja edastada.
 2. Tellimust esitades kinnitab tellija, et on lugenud ja nõustub OÜ NGNi kasutustingimustega.
 3. Tellimust esitades nõustub tellija, et OÜ NGN töötleb esitatud andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

OÜ NGN ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. OÜ NGN kohustub kindlustama toote kätte saamise kokku lepitud ajal ja kokku lepitud koguses vastavalt toote ja teenuse kirjeldusele.
 2. OÜ NGNil on õigus kasutada tellija saadetud pilte vaid tellitud toote valmistamiseks. Kui OÜ NGN soovib tellija saadetud pilte kasutada muul moel, siis peab selleks tellijaga eraldi kirjalikult kokku leppima.

ISIKUANDMETE KAITSE

 1. OÜ NGN korraldab teie informatsiooni käitlemise ning kolmandatele isikutele mitte avalikustamise.
 2. OÜ NGN kasutab ja hoiab teie isiklikku informatsiooni järgnevatel eesmärkidel: tellimuse täitmiseks ja kohaletoimetamise organiseerimiseks ning kokkuleppel tellijaga turunduslikel eesmärkidel.

VASTUTUS JA MÄÄRAMATUD JÕUD

 1. OÜ NGN vastutab tellija ees ning tellija vastutab OÜ NGN ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. OÜ NGN ei vastuta tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ NGN ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ NGN ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 3. OÜ NGN ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.
 4. OÜ NGN vastutab tellija eest toote müügihinna ulatuses. OÜ NGN ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

TINGIMUSTE MUUTMINE

 1. OÜ NGN meeskonnal on õigus muuta lepingu tingimusi ja hinnakirja. Seetõttu palume enne uue tellimuse vormistamist need alati üle vaadata. Kui tellija esitas tellimuse enne tingimuste muutmist veebilehel , kohaldatakse antud tellimusele tellimuse esitamise hetkel kehtinud tingimusi.

Lisaküsimuste korral saavad tellijad abi, võttes OÜ NGN meeskonnaga ühendust e-maili toy.tottot@gmail.com teel või helistades telefonile +372 58 21 9889.